'WILDLIFE IN THE CITY - Natuur in de Stad', by Wim Timmermans (ed.)

http://www.natuurendestad.nl/

Wildlife in the City - Natuur en de Stad

Wim Timmermans (ed.)

 This book has been published already a couple of years ago. But we have the impression that its message has not been recognized enough. Still 'greening the city' is regarded as a purely planting issue. But no plants and no trees without animals including insects! We depend on them as we depend on green.

Wildlife and the City is a book about the relations between the city and wildlife. It explores the ways in which urban wildlife can offer opportunities for unexpected, spectacular encounters with wildlife, and assesses how urban buildings can provide an attractive supplement to the ecological values in rural areas. It has been published already some years ago but it is nevertheless worth to be read and we recommand it strongly for all those who are engaged in building and maintaining in the city. The city as nature is not only an issue of green roofs and green facades - plants do not exist without other forms of life, as insects, birds, kikkers and so on...

Dit boek is reeds een aantal jaren geleden verschenen. Maar wij hebben de indruk dat zijn boodschap steeds nog niet goed is doorgedrongen. Nog steeds wordt 'greening the city' beschouwd als een puur plantaardige actie. Maar geen planten en geen bomen zonder dieren inclusieve insecten! Wij zijn van deze evenzo afhankelijk als van bladgroen.

Het boek ‘Natuur en de Stad’ gaat over de verhouding tussen stad en natuur. Het verkent hoe stedelijke natuur kan leiden tot onverwachte en spectaculaire natuurervaringen. Het laat aan de hand van voorbeelden zien hoe stadse gebouwen de natuurwaarde van het landelijk gebied op een aantrekkelijke manier kunnen versterken. Alhoewel het al een aantal jaren geleden gepubliceerd is, is het steeds nog een nadrukkelijke aanbeveling ward. Want 'De stad als natuur' gaat niet alleen over groene daken en gevels - planten bestaan niet los van andere vormen van leven: insecten, nodig voor bestuiving (en sommigen ook vraatzuchtig) en vogels, die de zaak in toom houden, duiven en meeuwen die onze fritjes opruimen, kikkers die de slakken op eten etc...