SUSTAINABLE URBAN ENVIRONMENTS - An Ecosystem Approach

edited by van Bueren, E.; van Bohemen, H.; Itard, L.; Visscher, H. 

On the basis of the described ecosystem approach the authors give their view en knowledge in seperate chapters about urban ecology, water flows, energy in the built environment, material use, air quality and human health, liveability, urban transport, urban form, climate integrated design, tools and managing change. 16 different researchers, lecturers and professors of the University of Technology of Delft give their view and knowledge based on the most relevant and available knowledge.
The use of the book can give the users the possibility to contribute on designing a sustainable urban environment.

More information can be found: http://www.springer.com/life+sciences/ecology/book/978-94-007-1293-5

Op basis van het inleidende hoofdstuk over ecosysteemdenken hebben de mede-auteurs in afzonderlijke hoofdstukken een uitgewerkte visie gegeven op het gebied van stedelijke ecologie, waterstromen, energie zowel binnen als buiten de gebouwen, luchtkwaliteit, leefbaarheid, stedelijke transportvormen, milieustrategies en hulpmiddelen voor een integraal stedelijk ontwerp en op welke wijze veranderingen te managen zijn. Een actueel boek waaraan 16 medewerkers  van de Technische Universiteit Delft (onderzoekers, docenten en hoogleraren) vanuit hun verschillende disciplines hun kennis en inzicht beschikbaar stellen. Een nuttige bijdrage aan het verder duurzaam vormgeving van de stedelijke omgeving. Meer detailinformatie is the vinden op de volgende website: http://www.springer.com/life+sciences/ecology/book/978-94-007-1293-5