GROND, van Jan Hendrik Bakker

 

Jan Hendrik Bakker levert met zijn boek "Grond" een filosofisch getinte bijdrage aan het actuele debat over de betekenis van voedsel voor stad en stedeling. Het boek is een pleidooi voor aards denken en een groene stad en bestaat uit reportages, interviews en filosofische essays. Bakker bewandelt vele wegen en beschrijf daarbij zowel ontwikkelingen rond het tuinieren als de middeleeuwse mystiek die aan de grond een goddelijke betekenis toekende. Hij spreekt met deskundigen over de speculaties met agrarische grond, maar buigt zich ook over de vraag wat het prikkeldraad betekende voor de landhonger van de kolonisten en brengt dat vervolgens in verband met de openbare r uimte in de steden.

Paperback, 336 pag., € 24,95,
ISBN 9789045018386

Uitgeverij Atlas
Herengracht 481
1017 BT Amsterdam