BIO MILANO - een bos als toren

Het inmiddels wereldberoemde Bosco Verticale, ontworpen door Stefano Boeri, is het stralende hoogtepunt van de gebiedsontwikkeling Porta Nuova in Milaan. Dit gebied toont zich met twee gezichten: glimmend institutioneel en zwart/groen informeel. De bijbehorende openbare ruimtes zijn passend gematerialiseerd: hard en commercieel (met klimop over de pergola’s als green washing) met winkels en kantoren versus informeel en kindvriendelijk met wijkvoorzieningen.
Het is niet moeilijk te kiezen welk deel gebiedsontwikkeling oude stijl (top down) representeert en welk gebied overduidelijk dichter bij de mensen staat. Het geeft ook aan welke krachten er spelen in de stadsontwikkeling: het grote geld versus een beweging van onderop. Twee zielen in één stadslichaam. Voor beiden zijn gebruikers, dat was op de mooie zomerdag -toen ik er was -overduidelijk. Maar het is een vervelende tweespalt.
Het heerlijke groen aan en rond het verticale bos toont de nieuwe schoonheid die we nastreven bij Biotope City: integratie van groen en rood, groen als een van de bouwstenen van de nieuwe stad en hier in Milaan ook hard nodig qua  klimaat en bouwdichtheid.
Waarom niet Jenseits von gut und böse verstandig bouwen ipv vasthouden aan oude patronen? Het heeft te maken met opdrachtgevers, architecten, adviseurs, makelaars, financiers en bouwende partijen die kiezen voor wat ze al kennen. Misschien is het nog serieuzer en is stedebouw en architectuur bij hen helaal niet bedoeld voor mensen.


Gelukkig is er in Milaan nu een doorkijk te zien naar een gezondere stad met oog voor menselijke behoeftes, en ook nog eens esthetisch fraai. Extra aandacht nog even voor het geïntegreerde kunstwerk in de publieke ruimte. Ipv een traditioneel parkje is door een kunstenaar een grote graancirkel aangeplant, een leegte in de omringende openbare ruimte. Vooral dit stukje agrarisch land midden in de stad (vergelijkbaar met de popup parken van de Nederlandse architect buroharro) is conceptueel zeer sterk: geen esthetisch troostend landschap maar hard core voedselproductie. Een heerlijke storing! Het verticale bos combineren met een cirkelvormig graanveld: een suprematische ordening.

 

De woontorens zijn 18 resp. 27 verdiepingen hoog en bestemd voor de rijken: de m2-prijs is 4 x zo hoog als in Amsterdam. Volgens de architect is de bouwprijs nauwelijks hoger dan bij “normale” woontorens.

Aan groen is verwerkt: 250 en 480 grote bomen, 5000 heesters en 11000 kleinere planten: per toren!
Een equivalent van 1 ha bos.


Het groen heeft meerdere functies: zonwering, geluidsabsorbtie, luchtfiltering, nestelmogelijkheden.. Vooraf zijn windtesten gedaan om te onderzoeken hoe het groen zich zal houden op deze hoogtes. Het irrigatiesysteem werkt met gebruikt water.
Bosco verticale is in de visie van Boeri het eerste in een groene bebouwde zone door en rond de stad: Bio Milano. Bijv. door 60 verlaten boerderijen te gaan herbestemmen.

 

Fotos: Harrie van Helmond